หน้าแรก
บริษัท
สินค้าโลหะพิเศษ

ติดต่อเรา
   - A   + A
www.miraclemetals.co.th  
เซอร์โคเนียม (5)
โมลิบดินัม (5)
ไทเทเนียม (9)
ทังสเตน (7)
แทนทาลัม (4)
ไนโอเบียม (4)

       บริษัท มิราเคิล เมทเทิล จำกัด เป็นผู้จำหน่าย ขาย โลหะพิเศษ เช่น ไทเทเนียม ทังสเตน เชอร์โคเนียม โมลิบดินัม แทนทาลัม ไนโอเบียม ผงทอง และอื่นๆ มีจำหน่ายทั้งแบบแท่ง แผ่น ท่อ ลวด และอื่นๆ


 
 

 
 


 

    ไทเทเนียม(Titanium)

    คุณสมบัติของไทเทเนียม

 • ไทเทเนียม เป็นโลหะที่เบากว่าเหล็ก มีความแข็งกว่าเหล็ก และ สแตนเลส 2 เท่า และแข็งกว่าอลูมิเนียม 6 เท่า.
 •  ไทเทเนียม ทนต่อการกัดกร่อนสูง และไม่เกิดสนิม แม้จะอยู่ในสภาพความเค็มของเกลือ หรือ สารเคมี
 •  ไทเทเนียม มีความเหนียวยืดหยุ่นสูง ทำให้นำไปขึ้นรูปงานได้ง่าย
 •  ไทเทเนียม เป็นตัวนำความร้อนที่ดี คล้ายสแตนเลส 
 • ไทเทเนียม เป็นโลหะที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้เมื่อนำมาใช้ในร่างกาย
    การนำไปใช้งาน
         ไทเทเนียม ถูกนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับการผลิตเครื่องบิน
        และยาน
อวกาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน
        อุปกรณ์การแพทย์ นาฬิกา
อุปกรณ์ด้านปิโตรเคมี อุปกรณ์
        ระบายความร้อน ท่อที่ใช้ในทะเล
 แว่นตา น๊อตไทเทเนียม 
        ต
ะแกรงไทเทเนียม หรือ ตะกร้าไทเทเนียม เพื่อใช้ใน
           งานชุบ จิ๊กไทเทเนียม สปริงไทเทเนียม คอยล์ และอื่น

 


  

 Tungsten

   Characteristic of  Tungsten
 •  Tungsten has great amount of excellent characteristics, such as large in specific gravity, high in melting point, large in rigidity, excellent in thermal and electric conduction performance, heat resisting, wear proof, corrosion resistant, stable in chemical property and more, The melting point is as high as 3380 degree centigrade, Many parts of the present high-tech products, such as aviation jet engine, rocket, missile and satellite are made of high temperature alloy of tungsten.
 • Adding tungsten into steel can improve high temperature strength, rigidity and resistance to corrosion of steel. It can be widely used in metal cutter and in heat resisting and pressure withstand parts of gun, cannon, tank and other weaponries in war industry.
 •  Rigidity of tungsten is high. However, tungsten carbide tool-compound of tungsten and carbon element is much higher; it is much harder than the tungsten steel and can be compared with the diamond hardest in the world. The hard alloy made of the tungsten carbide tool has advantages such as high rigidity, good wear ability and high temperature resistant. It is used in metal removal cutter, drill, aiguilles, bulldozer, perching knife of bulldozer, size reduction machinery and more. Even the small aiguilles used by dentists are also made of hard alloy.
 • Tungsten also has great thermal electron emission performance; therefore, it is also the important material to manufacture communication, broadcast, television, radar and other equipments, luminescent material of kinescope, fluorescent screen of x ray equipment and fluorescent lamp are also tungsten compounds, In addition, tungsten is also widely used in textile, fuel, paint pigment, ceramic glaze, pigmentation and other industry domains.
   

 

    


 

 Zirconium

Characteristic of Zirconium
 •  Zirconium (Zr), the metallic zirconium is also called zirconium sponge with silver gray color, steely surface and luster; 1852 degree melting point,4377 degree boiling point, 6.49 density. Zirconium is easy to absorb hydrogen, nitrogen and oxygen; zirconium has strong affinity to oxygen and volume of oxygen can air; the powder zirconium is easy to burn and the thin zirconium thread can be burnt by the match. It can be directly combined with the oxygen, nitrogen and hydrogen under high temperature. Zirconium is relatively soft and mainly used to manufacture bulletproof alloy steel, and can also be used as the coating alloy of uranium fuel in the reactor; It is easy to emit electro under high temperature and is also used in surgery cutter and other industrial applications.
 •  Metallic zirconium has extraordinarily outstanding nuclear performance, It is mainly used as the nuclear industry reactor materials (it does not absorb the neutron). Nuclear power station and Nuclear submarine of our country will consume great amount of zirconium each year, zirconium is also a kind of hard metal with more than 1800 degree melting point. Melting point of the zirconium dioxide is as high as 2700 degree. The performance in all directions greatly exceeds titanium, and it is the aerospace material more precious than titanium. The zirconium alloy is used to manufacture container and manometer tube of nuclear fuel in nuclear submarine. As long as millesimal zirconium metal is added into steel, the rigidity and high temperature resistant degree shall be stupendously improved. It is the important material to manufacture panzer, tank, cannon and other arm. Brisance and burning area of the ammunition can be increased after adding zirconium. The principle is to generate strong opt thermal effect and great energy through action of potassium per chlorate and zirconium.
 • Metallic zirconium has stupendous corrosion resistance performance and high melting point, superlight rigidity, intensity and other characteristics. The product is widely used in aerospace, military project, nuclear reaction, atomic energy, medicine and other domains. Corrosion resistance performance of the corrosion resistance and fire resistant titanium product used in “Shenzhou 6” is not as good as zirconium. Melting point of the titanium product is about 1600 degree, however, melting point of zirconium is more than 1800 degree and melting point of the zirconium greatly exceeds titanium in all directions and it is the aerospace material more precious than “titanium” .As the rare titanium family element, zirconium has extraordinarily outstanding nuclei performance. It is mainly used as the nuclear industry reactor materials and it is also the important material to manufacture panzer, tank, cannon and other arms.

 

Molybdenum

Characteristic of Molybdenum
 • Molybdenum is a kind of metallic element; it is usually used as the additive of alloy and stainless steel. It can improve intensity, rigidity, weld ability and tenacity of alloy and it can also improve high temperature resistant and corrosion resisting properties. Therefore, it is widely used in petroleum pipe line, aerospace, military project and other industries.
 • It is proved by experiment; which is one of the outstanding features distinguishing molybdenum from other heavy metal. Unique performance of molybdenum alloy make it possess a great variety of purposes.
 • High heat generation component, radiation shield, extrusion die assembly, forging die assembly and more.
 • It is used in clinical diagnosis X-ray anode.
 • It is used in electrode and part of corrosion proof glass furnace.
 • It is used in radiator of semiconductor chip shock absorbing pad and the thermal coefficient of expansion can be compared with silicon.
 • Sputtering layer, it is only a few (10-7mm) thick and used in gate and connection of chip.
 • Spraying coating is used in auto plunger and machine parts to reduce friction and improve abrasion.

 

Niobium

Characteristic of Niobium

Niobium is a shiny, white, ductile metal.In air an oxide layer forms whose color depends on its thickness.Shades of blue, green and yellow are typical. Niobium resists corrosion due to the oxide film.The metal starts to oxidize rapidly in air at 200 oC. Niobium’s chemical properties are very similar to those of tantalum. Niobium is one of the five major refractory metals (metals with very high resistance to heat and wear). The other refactory metals are tungsten, molybdenum, tantalum and rhenium. 
Uses: Niobium is used with iron and other elements in stainless steel alloys and also in alloys with a variety of nonferrous metals, such as zirconium, Niobium alloys are strong and are often used in pipeline construction. The metal is used in superalloys for jet engines and heat resistant equipment. Niobium is also used for jewelry. At cryogenic temperatures, niobium is a superconductor.


 

Tantalum

Characteristics of Tantalum

      Tantalum is a rare, shiny, gray, dense metal. It is highly ductile and can be drawn into a thin wire. Its chemical properties are very similar to those of niobium. Tantalum is highly corrosion resistant due to the formation of an oxide film. It is an excellent conductor of heat and electricity. The metal has a melting point exceeded only by tungsten and rhenium. Tantalum is one of the five major refractory metals (metals with very high resistance to heat and wear). The other refactory metals are tungsten, molybdenum, rhenium and niobium. 
Uses: Tantalum is used in the electronics industry for capacitors and high power resistors. It is also used to make alloys to increase strength, ductility and corrosion resistance. The metal is used in dental and surgical instruments and implants, as it causes no immune response.  
 

 


 
www.miraclemetals.co.th
หน้าแรก
บริษัท
สินค้าโลหะพิเศษ

ติดต่อเรา
   Web hosting | Website builder by Ninenic   ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
บริษัท มิราเคิล เมทเทิล จำกัด
7 ซ.นนทบุรี15 ถ.นนทบุรี1
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 082-796-4126, 084-071-8717 Fax: 02-968-1658
Email : marketing@miraclemetals.co.th